Výzkum online:

Souvislosti osobnostních charakteristik,

spokojenosti a sexuality

 

Ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, zaměřeného na souvislost osobnostních charakteristik, spokojenosti a sexuality. Výstupem bude rigorozní práce, jejíž výsledky mohou posloužit k lepšímu pochopení souvislostí mezi uvedenými oblastmi, mohou pomoci vyvrátit některé zažité mýty a zároveň mohou posloužit jako cenná vodítka v poradenské praxi.

Účast na výzkumu probíhá online a je anonymní.

 

Zajímá vás…

 

  • jaká je souvislost mezi osobnostními charakteristikami a sexuálními preferencemi?
  • jak souvisí sexuální preference s osobní či partnerskou spokojenosti?
  • o čem lidé sní?

Těmto a dalším otázkám se bude věnovat tento výzkum.

.

Autorka: Mgr. et Bc. Zdeňka Řezníčková

Zdeňka ŘezníčkováJsem absolventka jednooborové Psychologie na FF UK a bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK.

Středem mého profesního zájmu je oblast partnerských vztahů, intimity a sexuality, včetně menšinových sexuálních variací a témat jako je BDSM, D/s vztahy, problematika polyamory vztahů,…. O tuto oblast se odborně zajímám od roku 2010.

Více informací o mně naleznete ZDE >>>

 

 

>>> VYPLNIT DOTAZNÍK <<<