O nás

Zdeňka Řezníčková a Marek Pospíšil

.

Naším cílem je nabídnout kvalitní služby v oblasti osobního rozvoje a poradenství zaměřeného zejména na partnerské vztahy, intimitu a sexualitu. Věříme, že spokojenost v těchto oblastech přispívá ke zkvalitnění života jako celku.

Současně bychom rádi napomohli tomu, aby se zvýšilo povědomí o sexualitě a jejích variantách, jako přirozené součásti života, kterou není třeba tabuizovat. Společně se této oblasti věnujeme od roku 2011.

Mimo poradenství chceme také šířit kvalitní, odborné informace z oblasti partnerských vztahů a lidské sexuality, včetně menšinových sexuálních variací, které chápame jako druh sexuálního zaměření, jež je nějakým způsobem odlišné od normy.

V této oblasti se zajímáme (nejen) o partnerský sadomasochismus – konsensuální sexuální variaci. Tento pojem je zároveň spojován se zkratkou BDSM*.

Jako název webu jsme proto zvolili termín „sexuální variace“, který není zatížen předsudky a nahrazuje ty, které někdy jen při samotném vyslovení vzbuzují pobouření. Těmito termíny jsou „sexuální deviace“, „aberace“ či „parafilie“.

.Zakladatelé projektu Varias - Zdeňka a Marek

 

* BDSM (bondage a discipline, dominance a submise, sadismus a masochismus) je zastřešujícím termínem pro spektrum aktivit, provozovaných pro potěšení a/nebo osobní rozvoj. Tyto aktivity mohou být provozovány nejen lidmi, kteří jsou sadomasochisticky založeni, ale i lidmi, které tyto aktivity z nejrůznějších důvodů lákají jako určitý druh volnočasové aktivity.

Podívejte se na přehled našich služeb a reference nebo nás přímo kontaktujte.

Spuštění stránek: 9. 7. 2012


Mgr. et Bc. Zdeňka Řezníčková

Zdeňka Řezníčková

Věnuji se individuálnímu a párovému poradenství, skupinové práci, lektorské, přednáškové, publikační činnosti, krizové intervenci a dále vlastnímu výzkumu.

Středem mého profesního zájmu je oblast partnerských vztahů, intimity a sexuality, včetně menšinových sexuálních variací a témat jako je BDSM, D/s vztahy, problematika polyamory vztahů,…. O tuto oblast se odborně zajímám od roku 2010.

.

Mgr. Marek Pospíšil

3Pracuji jako psycholog v Zařízení sociální intervence Kladno v rámci Manželské a rodinné poradny a Adiktologických služeb.

Spolupracuji také se soukromou Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP.

Profesně se dále zajímám o rodinnou psychoterapii dle V.Satirové, krizovou intervenci, mužské skupiny a přechodové rituály.

Více informací o mně naleznete ZDE >>>

Více informací o mně naleznete ZDE >>>