poradenstvi

Konzultace a poradenství

Nabízíme jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci.

 

Konzultace

Pokud se potřebujete v tématu sexuality či partnerství lépe zorientovat a/nebo získat informace o možnostech odborné péče, můžete využít jednorázové konzultace, kterou nabízíme v Kladně. Je možné přijít jednotlivě i v páru.

Mám zájem

 Poradenství

Pokud se chcete některému tématu věnovat více do hloubky, nabízíme možnost opakovaných setkání.

.

.

 Mám zájem


.

Nejčastější témata

  • objevování vlastních sexuálních preferencí či orientace a téma coming outu
  • rozvoj partnerské intimity a sexuality
  • komunikace v páru či partnerský nesoulad
  • mužské a ženské sexuální obtíže
  • žárlivost a nevěra

 


.

Kdo jsme

Mgr. et Bc. Zdeňka Řezníčková

Věnuji se individuálnímu a párovému poradenství, skupinové práci, lektorské, přednáškové, publikační činnosti, krizové intervenci a dále vlastnímu výzkumu.

Středem mého profesního zájmu je oblast partnerských vztahů, intimity a sexuality, včetně menšinových sexuálních variací a témat jako je BDSM, D/s vztahy, problematika polyamory vztahů,…. O tuto oblast se odborně zajímám od roku 2010.

Více informací >>>

kontakt: reznickovazdena@gmail.com

Mgr. Marek Pospíšil

Marek Pospíšil

Pracuji jako psycholog v Zařízení sociální intervence Kladno v rámci Manželské a rodinné poradny a Adiktologických služeb.

Spolupracuji také se soukromou Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP.

Profesně se dále zajímám o rodinnou psychoterapii dle V.Satirové, krizovou intervenci, mužské skupiny a přechodové rituály.

Více informací >>>

kontakt: marek.pospisil@zsi-kladno.cz