Zdroje: nezařazeno (články z tisku a pod.)

  • De Jonge, S. (2009). Interview met Koen en Magda Aurousseau. Humo, nr. 3574, 3 maart, 8-14.
  • en-k.net – web s odbornými informacemi a články na téma sadomasochismu a BDSM
  • Flegr, J. (2015). Jak si lidé hrají – Toulky českou sexualitou, díl 4.
  • Koen Aurousseau. (2001-). Koen Aurousseau [Online]. In Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. Retrieved from https://nl.wikipedia.org/wiki/Koen_Aurousseau
  • Teremová, L. (2001). Lenka Teremová. In Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation.
  • Válková,  H..  (2013).  Zátěžové situace a patologické jevy s nimi spojené. E – learningová  podpora  mezioborové  integrace  výuky  tématu  vědomí  na  UP  Olomouc.