Mgr. Marek Pospíšil

Pracuji jako psycholog v Zařízení sociální intervence Kladno v rámci Manželské a rodinné poradny a Adiktologických služeb.

Spolupracuji také se soukromou Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP.

V Manželské a rodinné poradně se věnuji poradenství a psychoterapii jak s jednotlivci, tak s páry a celými rodinami. Součástí práce zde je i dlouhodobá skupinová práce s klienty.

V Adiktologických službách pracuji skupinově jak s lidmi, kteří dlouhodobě abstinují (tzv. ambulantní skupina), tak s dětmi a mladistvými, kteří jsou v některé fázi léčby závislosti. Součástí práce zde je i individuální práce se závislými nebo rodinnými příslušníky závislých.

V Pedagogicko-psychologické poradně STEP se věnuji především skupinové práci s dětmi na druhém stupni ZŠ v rámci skupiny „Nácvik sociálních dovedností“ a seberozvojovému kroužku se zaměřením na volnočasové aktivity (především karetní hra MtG). Součástí práce zde jsou individuální konzultace s dětmi, mladistvími a jejich rodinnými příslušníky.

V diplomové práci jsem rozpracoval téma vnitřního coming outu u lidí praktikujících BDSM. V aktuálním rigorózním řízení se zabývám specifiky poradenství u témat dominantně-submisivních vztahů a partnerského sadomasochismu a zmapování terapeutické sítě tzv. kink – aware odborníků v ČR (odborní pracovníci s vysokým povědomým a hlubšími znalostmi o uvedených tématech).

Profesně se dále zajímám o rodinnou psychoterapii dle V. Satirové, krizovou intervenci, mužské skupiny a přechodové rituály.

.

 Kontaktovat

Marek Pospíšil

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: marek.pospisil@zsi-kladno.cz


Vzdělání:

 • Psychologie, FF UPOL (magisterské studium)

Členství

Aktivní účast na konferencích

 • 14. 2. 2017 Pospíšil, M.: Specifika přístupu ke klientům s tématem dominantně-submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus. Konference v rámci Národního týdne manželství (Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje), Praha.
 • 12. 3. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus. Konference Láska ve 21. století (pořadatel: ČASP, z. s.), Olomouc.
 • 23. 1. 2012 Pospíšil, M. Vnitřní coming out u lidí praktikujících BDSM. Konference Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava.

Přednášková činnost

 • 12. 4. 2017 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Partnerský a konsensuální sadomasochismus – přednáška a diskuse. Přednáška proběhla v rámci předmětu Lidská sexualita na FHS UK.
 • 30. 7. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška Úvod do BDSM a 8 největších mýtů. Přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 29. 7. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška Od Nyotaimori po Tamakeri. Přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 29. 7. 2016 Řezníčková, Z.: Přednáška BDSM v Japonsku. Přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 30. 4. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška a diskuse Dominantně-submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus, přednáška proběhla ve spolupráci s ČASP na katedře Psychologie FF UK (handout ke stažení ZDE).
 • 27. 4. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška a seminář Dominantně-submisivní vztahy a partnerský sadomasochismuspřednáška proběhla v rámci předmětu Lidská sexualita na FHS UK (handout ke stažení ZDE).
 • 12. 3. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška a diskuse Dominantně-submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus, přednáška proběhla v rámci XIII. celostátní konference ČASP – Láska ve 21. století.
 • 1. 8. 2015 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška BDSM, přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 31. 7. 2015 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška Od nyotaimori po tamakeri, přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 6. 5. 2015 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška a beseda:  BDSM a partnerský sadomasochismus, přednáška proběhla v rámci předmětu Lidská sexualita na FHS UK v Praze.

Workshopy

 • 30. 7. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Ochutnávka D/s praxe, workshop proběhl v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.

Publikační činnost

Média