Currently browsing category

BDSM, Page 2

vnejsi_coming_out

Vnější coming out aneb touha být sám sebou

Sexualita je přirozenou součástí života a proto stále zdůrazňuji její význam pro spokojený život jako celek. Jednou ze složek naplněné sexuality je přijetí vlastních zálib, tužeb, vlastních sexuálních preferencí, a jednou ze složek spokojeného života jako takového je přijetí lidmi, kteří jsou pro nás důležití. Když tyto dvě složky spojíme, …

1

Proč nás láká podřízená role?

Součástí BDSM aktivit je, mimo jiné, tzv. výměna moci (power exchange). Jednoduše řečeno se jedná o nerovnoměrné rozdělení moci mezi partnery. Dosud ne zcela zodpovězenou otázkou však zůstává motivace – proč někdo touží svého partnera ovládat nebo proč naopak touží být tím, kdo je ovládán? V souvislosti s důrazem na …

otrocke_smlouvy

Otrocké smlouvy z pohledu práva

V souvislosti s BDSM se lze setkat také s termínem „otrocká smlouva“. Jedná se o dokument, který vymezuje práva a povinnosti mezi dominantním a submisivním partnerem a rovněž seznam BDSM praktik, ke kterým se strany uvolují. Na internetu lze najít množství nejrůznějších variant této smlouvy. Její podpis může, ale také …

003_

Partnerský sadomasochismus vs. domácí násilí

Jedním z nejčastějších omylů, týkajících se provozování partnerského sadomasochismu a dominantně-submisivních vztahů, je jejich spojování nebo zaměňování s domácím násilím. V dnešním článku chceme tento omyl uvést na pravou míru a představit základní body, ve kterých se oba jevy liší. Nejdříve si definujme základní pojmy. Co je to patnerský sadomasochismus, …

1

Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus

Abstrakt a anotace přednášky k základnímu uvedení do problematiky konceptu dominantně-submisivních vztahů a partnerského sadomasochismu. Přednáška se uskutečnila 12.3.2015 v rámci celostátní psychologické konference ČASP – Láska ve 21. století, v Olomouci. Abstrakt Příspěvek představí koncept dominantně submisivního vztahu jako funkční varianty dlouhodobého partnerství. Takto pojatý vztah je charakterizován specifickým …

04a

Jsem „opravdový“ sadomasochista?

Aneb je provozování sadomasochistických praktik záležitostí vrozených preferencí nebo zajímavým koníčkem? A jak poznat, do které skupiny patříte, pokud tyto aktivity realizujete? Fascinace sadomasochistickými praktikami není v historii lidstva ničím novým, nicméně této problematice se věnuji již několik let a v posledních několika letech vnímám změnu v náhledu na ně …