Recenze knihy: Základy BDSM pro začátečníky

S letošním podzimem se na pultech českých knihkupectví objevil titul Michelle Fegatofi, Základy BDSM pro začátečníky: příručka pro dominanty a submisivy začínající objevovat tento životní styl. Dle úvodní anotace čtenářům „poskytne popis všech rolí, odlišného vztahu v BDSM, běžně používaných termínů a ještě mnohem více… Po přečtení této knihy byste měli být dostatečně zralí na to, abyste započali svou budoucí cestu v neustále se měnícím světě, který je znám jako BDSM“ (epocha.cz). Pojďme se tedy podívat na tuto publikaci blíže.

z

Předmluva

Před seznámením se samotným textem bych se ráda zaměřila na předmluvu, které se ujal MUDr. Radim Uzel, Csc., kterého, předpokládám, není třeba představovat. Jméno známého odborníka může být pro potenciálního čtenáře jistě atraktivní a může evokovat punc kvalitní literatury. Bohužel přesto, že si pana Uzla velmi vážím jako odborníka s letitou praxí, domnívám se, že úhel pohledu, se kterým byla předmluva napsána, se zcela „nesešel“ s obsahem knihy. Ústředním motivem předmluvy se stala oblast sadismu, byť autorka knihy přímo v textu uvádí, že S/M nemusí být pro každéhonezbytnou součástí BDSM aktivit. V předmluvě je sadismus dál zvláštním způsobem rozdělován na sadismus sexuální, nesexuální a kompenzační. Konec předmluvy pak uzavírá informace, že jde o „základní příručku v této násilné aktivitě“. Krátký odstavec s úvahou o tom, co je to vlastně norma už nepostačuje k tomu, aby čtenáři neznalému souvislostí vymluvil představu, že v BDSM jde zřejmě především o násilí.

Z mého pohledu BDSM není jen o rovině sadismu a masochismu a dnes již víme, že jej provozují jak lidé, kteří mají tyto „záliby“ jako trvalou součást osobnosti, tak i lidé, kteří je vnímají jako koníček. A ani jedno není špatně. Domnívám se tedy, že nebylo třeba tak důrazné spojování BDSM pouze s jednou z jeho rovin, navíc způsobem, který vyznívá spíše negativně. Co se klasifikace sadismu týče, za vhodnější bych považovala sepjetí s termínem „partnerský sadomasochismus“, představujícím konsensuální podobu těchto aktivit, které se dějí za souhlasu všech zúčastněných (Weiss, 2008, str. 65) a rozlišit tak mezi těmito aktivitami v podobě BDSM a nebezpečnými deviacemi, kterými BDSM ze své podstaty není, ale dle uvedené předmluvy je může bohužel evokovat.

Zároveň dodám, že jsem jako čtenářka postrádala předmluvu člověka, případně kolektivu, který se rozhodl knihu přeložit a vydat. Na místě by mi také v úvodu knihy připadalo žádoucí zmínit určitá specifika amerického prostředí, na které jsem během čtení narazila.

Úvodem o autorce

Na úvod je třeba představit autorku publikace. Michelle Fegatofi je Američanka, která se v oblasti BDSM pohybuje přes dvacet let. Otevřeně deklaruje svou sub/otrockou roli, žije ve vztahu 24/7 a BDSM vnímá jako svůj životní styl. Své zkušenosti z této oblasti sdílí také na svých webových stránkách a v dalších publikacích, které byly vydány v zahraničí.

Tyto informace jsou z mého pohledu zcela nezbytné k pochopení stylu, jakým je kniha napsána. Přesto, že vnímám jako benefit knihy fakt, že ji napsal člověk, který do dané problematiky vidí (a měl by tedy vědět o čem píše), odvrácenou stranou je výrazná absence osobního odstupu od tématu. Ten považuji za nezbytný v tomto typu publikace, tedy v naučné publikaci, kterou kniha zřejmě zamýšlela být. Místo „kuchařky“ pro BDSM nováčky se domnívám, že se jedná o publikaci, která shrnuje jeden konkrétní vztah 24/7, který, aby byl pochopen i laikem, je zasazen do základních informací o tom, co je to BDSM, jaká jsou pravidla bezpečnosti, role, atd.

Obsahová stránka

Přístup ke knize, kterému chybí dostatečný odstup, se podle mne více či méně promítá v každé z kapitol a nejvíce znatelný je v přístupu k základním definicím, které bývají místy poněkud zavádějící, až vyloženě chybné (např. exhibicionismus, str. 38), a v ukázkových výčtech (pomůcky a aktivity, pravidla pro dominanty, submisivy,…). Mezi tipy, které bych osobně považovala pro nováčky za bezpečné a základní (například respekt k hranicím a vzájemná komunikace) se tak objevují například tipy „kdykoliv na ně dostanete chuť, vezměte si je, ať už dělají cokoliv a udělejte to majetnicky a neomaleně“ nebo „odevzdejte veškeré své bytí do rukou Pána a staňte se svobodnými“ což považuji v souvislosti s cílovou skupinou, tedy začátečníky, za nepříliš šťastné, nebo spíše za rizikové.

Kniha je velmi čtivá a lze v ní najít řadu informací, které považuji z hlediska bezpečnosti a spokojenosti těch, kdo BDSM provozují, za základní. Je to již zmíněný důraz na vzájemný respekt, komunikaci, důraz na odlišení konsensuálních aktivit od domácího násilí. Autorka také správně uvádí, že BDSM aktivty nejsou jen o bolesti, ale že mohou být i něžné a konečně – že jsou velice individuální. Co se líbí jednomu, nemusí se líbit ostatním a je to tak v pořádku. Veškeré tyto informace jsou bohužel v knize nesystematicky „roztroušeny“ a nejsem si jista, že je naprostý nováček dokáže identifikovat. Bezpečnému slovu je na jedné straně věnována celá samostatná kapitola, ale neméně podstatný pojem „aftercare“, tedy péče po BDSM aktivitách, jsem nalezla „jakoby náhodou“ v přehledu her a pomůcek. Stejně tak termíny SSC a další, které se bez větší návaznosti objevily spíše jako definice, než jako nezbytný základ. Výtky mám bohužel i k výběru historických událostí popsaných v kapitole o kořenech BDSM a nutí mne to znovu přemýšlet, podle čeho autorka konkrétní informace vybírala. Domnívám se, že řada z kapitol by mohla být popsána mnohem podrobněji a navíc s uvedením zdrojů, které mi v knize chybí, stejně jako rejstřík.

Dále jsem v knize nalezla i některé protimluvy, které mohou být pro začátečníka matoucí. Například rovina S/M dle autorky, mimo jiné, zahrnuje nátlak (str. 18), případně že v masochismu jde o touhu být fyzicky a emocionálně zneužíván. O dvě stránky dále se ale dozvídáme, že BDSM není zneužívání a že nátlak je právě jedním z rysů zneužívání. Teď se v tom orientujte 🙂 Nevím samozřejmě, zda tyto zmatečné popisy pocházejí z originálu, nebo zda vznikly během překladu.

Po přečtení knihy jsem tak získala celkový obraz v podobě čtivé knihy, kterou lze bez problémů přečíst za jeden den, ze které bych však jako laik nebyla schopná zcela rozeznat, co je základními, esenciálními stavebními kameny BDSM, jaká jsou základní pravidla bezpečnosti a které z nabídky uvedených aktivit či pravidel jsou vhodná spíše pro pokročilé. To podle mne opět koresponduje s mou myšlenkou, že se ve skutečnosti nejedná o knihu pro začátečníky, ale o popis jednoho konkrétního vztahu 24/7, ve kterém samozřejmě všechny tipy, uvedené v této knize, mohou být obsaženy.

České vydání

České vydání je navíc opatřeno obrazovou přílohou s velmi vyvedenými fotografiemi, která však není příliš logicky propojena se zbytkem knihy. Mezi fotografiemi lze nalézt snímky z českého prostředí, ale také fotografie z Wikipedie. Ocenila bych spíše doplnění těchto snímků ke konkrétním kapitolám… například k textu o pomůckách.

Ráda bych ještě zmínila poznámku k překladům některých termínů. Řada termínů spojených s BDSM jednoduše nemá český ekvivalent a místo snahy o překlad bych tedy občas doporučila spíše využít poznámkového aparátu k dovysvětlení. Některé termíny naopak přeloženy jsou, ale jinak,než kniha uvádí. Například Risk Aware Consensual Kink nelze přeložit jako „vědomou perverzi bez rizika“, ale naopak jako aktivity u kterých si je člověk vědom jejich rizika. Vhodné by podle mne bylo konzultovat tyto termíny s lidmi, kteří se dané problematice věnují a jít do dostupné české literatury v podobě řady textů přímo z BDSM subkultury nebo odbornějších prací, kterých je dnes již také celá řada.

Závěrem

Kniha Základy BDSM pro začátečníky je zajímavým knižním počinem a věřím, že autorka originálu i překladatelka českého vydání na ní pracovaly s úmyslem předat co nejlepší formou kvalitní poznatky z oblasti BDSM. Jak jsem již uvedla, domnívám se, že z důvodu absence odstupu autorky se ve skutečnosti nejedná o naučnou publikaci pro začátečníky, ale o popis jednoho konkrétního vztahu 24/7, zasazeného do základních definic, mnohdy z mého pohledu poněkud zkreslených. Jak autorka uvádí, každý může BDSM provozovat tak, jak mu to vyhovovuje a proto tuto knihu vnímám jako zajímavou sondu do autorčina života a jako inspiraci, která může jistě zaujmout řadu čtenářů. Nemohu ji však doporučit jako základní literaturu, která by z mého pohledu byla vhodná pro začátečníky.

Zdroje:

  • FEGATOFI, Michelle. Základy BDSM pro začátečníky: příručka pro dominanty a submisivy začínající objevovat tento životní styl. První vydání. Přeložil Lenka LIPŠOVÁ. Praha: Epocha, 2016. ISBN 978-80-7557-018-5.

  • WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-419-9.

  • Základy BDSM pro začátečníky (Michelle Fegatofi). Nakladatelství Epocha, s.r.o. [online]. [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://www.epocha.cz/detailknihy.php?id=796

Zdeňka Řezníčková

Zdeňka Řezníčková

více informací: http://sexualnivariace.cz/zdenka-reznickova/
kontakt: reznickovazdena@gmail.com
Zdeňka Řezníčková

Latest posts by Zdeňka Řezníčková (see all)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
21 + 22 =