Jak poznat svou sexualitu: 3 klíče, které vám napoví

Sexualita je přirozenou součástí života. Díky ní se rodíme, během života ji můžeme mnohostranně rozvíjet a kultivovat a moderní výzkumy zároveň dokládají, že ji značné procento lidí neopouští ani ve vysokém věku. Rozpoznání vašich preferencí a potřeb, jejich integrace do celkové osobnosti a nalezení konsensuálních způsobů jejich realizace, které přinášejí potěšení a radost, může být obohacením nejen na pár okamžiků, ale může zároveň zvyšovat kvalitu vašeho života jako celku.

kliceNěkdy se stává, že hledání a objevování vlastních preferencí bývá náročnější, než v jiných případech. Ne vždy jsme si jednoznačně jisti, jaké naše preference jsou, co je jen příjemným zpestřením a bez čeho si naopak neumíme svou sexualitu představit, aby pro nás byla skutečně naplňující. Pak se objevují otázky typu „jaká / jaký skutečně jsem?“ nebo „co je v sexualitě mým hlavním zaměřením?“. A jsou to otázky naprosto oprávněné, na které je třeba hledat odpovědi, protože samy o sobě mohou vyvolávat vnitřní nejistotu a napětí.

Pomoci může rozhovor s odborníkem i odborná diagnostika. Ta je vždy syntézou několika zdrojů, které zahrnují psychodiagnostiku, psychofyziologická vyšetření, vypracování anamnézy. Na základě jedné jediné indicie nelze s jistotou říci nic konkrétního, proto je třeba zabývat se hledáním odpovědi z více stran.

Vzhledem k tomu, že sexualita je citlivým tématem, ne každý je přístupný hovoru o této problematice s někým dalším. Ani společnost dosud otevřené diskusi na toto téma zcela napřispívá… pro příklad jsou dnes velice populární články, knihy, filmy a další materiály, zobrazující BDSM aktivity jako formu určitého zpestření a hry. Ale už méně otevřeně se hovoří o tom, že někteří lidé mají právě realizování partnerského sadomasochismu jako skutečnou, přirozenou potřebu… která je naprosto v pořádku, je-li realizována v určitých mezích.

Můžete tedy pro sebe udělat něco i vy sami? Určitě. Jako vodítka vám mohou pomoci tři následující klíče.

Sexuální chování: čemu se věnujete?

Nejdříve se lze zaměřit na to, co jde nejlépe vypozorovat – sexuální chování. Ze tří klíčů, které uvádím je sexuální chování nejviditelnější, ale je třeba dodat, že chování ještě nutně neznamená přítomnost některé sexuální variace… stejně jako to, že některé aktivity neprovozujete ještě nemusí znamenat absenci variace 🙂

Zamyslete se tedy nad tím, čemu se věnujete a jak vás to baví. Je to něco, co vás hluboce naplňuje, nebo je to spíše příjemná nadstavba, která pro vás ale není zcela nutná?

Jaké jsou vaše oblíbené představy?

Dál se lze zaměřit na sexuální fantazie a materiály, vyvolávající sexuální vzrušení. Které jsou ty vaše?

Mezi tím, co skutečně realizujeme a tím, co si představujeme nemusí být nutně rovnítko. Ve fantaziích můžeme své touhy projevit mnohdy svobodněji, než v realitě a představivost nám zároveň poskytuje možnost prožít i takové věci, které by nebyly ve skutečnosti vůbec proveditelné. Představy tak mohou být dalším vodítkem při vašem hledání.

Jaké jsou vaše sny?

A do třetice – jaké jsou vaše sny? Tedy abychom byli konkrétní, jaký je obsah vašich erotických snů? Takovými sny jsou myšleny sny poluční (u mužů) a orgastické (u žen). Jak již bylo zmíněno, v reálu řadu věcí z nejrůznějších důvodů nemusíme realizovat a tak si je představujeme pouze v naší mysli. Při bdělém stavu však zároveň funguje cenzura, která může přispívat k potlačování některých našich představ. Během spánku však cenzura nefunguje tak silně a tak se prostřednictvím našich erotických snů můžeme dozvědět opět něco nového.

 Jak s klíči pracovat?

Jak již bylo řečeno, k nalezení odpovědi na otázku o vlastním sexuálním zaměření je třeba syntéza více zdrojů. Všímejte si toho, co vás v rámci sexuality baví, co vás naplňuje, jak se při tom cítíte. Zamýšlejte se nad tím, jaké materiály vyhledáváte a o čem sníte. Ani jedno vám samo o sobě nedá jednoznačnou odpověď, ale budete-li tyto jednotlivé dílky dávat dohromady jako skládačku a budete-li ve svých odpovědích upřímní sami k sobě, věřím, že vám mnohé napoví.

Znalost vlastního zaměření vám ostatně může pomocit nejen v ujasnění otázky „kdo jsem a jaký / jaká vlastně jsem„, ale díky dobré znalosti sebe sama si také lépe můžete vymezit vlastní hranice a znáz formulovat, co se vám líbí a je příjemné. A to je nesporný benefit nejen pro vás, ale i pro šťastný partnerský život.

Zdeňka Řezníčková

Zdeňka Řezníčková

více informací: http://sexualnivariace.cz/zdenka-reznickova/
kontakt: reznickovazdena@gmail.com
Zdeňka Řezníčková

Latest posts by Zdeňka Řezníčková (see all)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
13 + 25 =