Láska ve 21. století: report z konference

11. – 13. března 2016 se v Olomouckém Konviktu uskutečnil 13. ročník celostátní konference České asociace studentů psychologie, tentokrát na téma Láska ve 21. století.

Program nabídl pestrý výběr přednášek, obsahující celou škálu témat, souvisejících s láskou od prohlubování partnerské intimity a filosofických úvah o roli lásky v dnešním století, přes sexuální problematiku, až po patologické jevy, související s mezilidskými (nejen partnerskými) vztahy.

V rámci konference jsme vyslechli řadu zajímavých a inspirativních příspěvků. Několik z nich zároveň určitým způsobem souviselo s problematikou sexuálních variací, které se věnujeme. Zde bychom rádi uvedli přednášku Legislativní a lidskoprávní agenda v sexuologii od pana Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny CSc., který představil nové trendy v rámci definování sexuálních deliktů v rámci trestního zákoníku, dále nastínil problematiku biologických terapií parafilních sexuálních delikventů z hlediska etických a odborných sporů, týkajících se terapeutických kastrací. Třetí část přednášky byla věnována lidskoprávní problematice u sexuálních minorit LGBTI komunity a současných trendů v přístupu k těmto menšinám v zahraničí.

Zaujaly nás rovněž přednášky, týkající se domácího násilí  – obecný úvod do psychologických a právních aspektů přednesl pan Mgr. Drahomír Ševčík. Specifiky psychickému násilí se pak věnovala paní Mgr. Viera Krákoczká, která se zaměřila na prožívání psychického násilí ve vztazích mladých, nesezdaných partnerů, z pohledu obětí násilných vztahů. Domníváme se, že je třeba zabývat se v souvislosti s problematikou partnerského sadomasochismu a dominantně submisivních vztahů také otázce domácího násilí, neboť se jedná o oblasti, které mohou zdánlivě na první pohled působit velice podobně, ač se ve skutečnosti diametrálně odlišují, a je tedy třeba znát jejich specifika.

Akce jsme se aktivně zúčastnili s přednáškou, představující úvod do našeho konceptu dominantně submisivních vztahů a partnerského sadomasochismu. Abstrakt a anotaci přednášky si můžete přečíst ZDE. V rámci diskuse se objevila řada zajímavých dotazů, týkající se dlouhodobé udržitelnosti tohoto typu vztahu, jeho funkčnosti po narození dětí či otázky v rozdílnosti mozkové aktivity při nepříjemném podnětu mimo a během sexuálních aktivit.

Celkově hodnotíme konferenci jako velice vydařenou a to jak po stránce organizační, tak po stránce obsahové a těšíme se na další ročník.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solve : *
18 + 11 =